ȅroplan

m. [jd. G ȅroplana, mn. G ȅroplanof] – zrakoplov, avion • Za drȕgoga rȁta se h Jȕrčekof jãrak zrȕši ȅroplan.

ȅršte klȁsa

– prvi razred • Mõj se dȉda f cũgu vozȉ v ȅršte klȁsi.

ȅscajk

m. [jd. G ȅscajga, mn. G ȅscajgof] – kompletan pribor za jelo → beštȅkNa stolȕ je ȅscajk, tanīrȉ i kȕpice.

ȅscȉmer

m. [jd. G ȅscȉmera, mn. G ȅscȉmerof/ȅscȉmeri(h)] – prostorija u kojoj se služe glavni obroci, blagovaonica • V ȅscȉmeru su jȉli fĩni gȍsponi i gospẽ.

esprȅs

prid. neskl. – 1. vrlo brzo, što je brže moguće, bez odgađanja; ekspresno, hitno, žurno, 2. vlak (rjeđe autobus) kojim se brzo putuje na veće udaljenosti i koji se zaustavlja samo na većim postajama • Vũz nȁs vȍziju esprȅs cȕgi.

ȅto

čest. – služi da se upozori na što ili pokaže što ili tko blizu onoga komu se govori (uz koju drugu riječ ili gestu); evo, eto • Ȅto ti, stãra mȁma se spomȉna!

Ēvȁ (Ēvȉca, Ēvȅ)

ž. [G Ēvȉce] – žensko ime, Eva • Sũseda Ēvȅ mi ponujẽva čirȉše.

evȁngelje

s. [jd. G evȁngelja, mn. G evȁgeljof] – evanđelje • Žũpnik sȁku nedȉlju na mȁši čȉta evȁngelje.

ȅvo

čest. – služi da se pokaže što ili tko blizu onoga tko govori i onoga komu se govori (uz koju drugu riječ ili gestu); evo, eto • Ȅvo mojẽ glāvȅ da ti povīdȁm ȉstinu! Ȅvo, dohãja gȍdina!